และแล้ว... น้องก้อง ก็โบยบิน สู่ท้องฟ้า .....:flower:


ถามหน่อยครับ ถึงมือ BH ใช้ดีไหมเอ่ย ได้มาจากไหนเท่าไร วานบอก

ไม่ค่อยอยากได้ Oakley มันโหลๆ พิกล ผมหน้าโหลใส่แล้วไม่ขึ้น :good:

PM...