ไม่ได้ไปติดสอบ แต่มาช่วยโหวตครับ (โหวตไปแย้ว ของใครก็ไม่ยู้.ว.ว.ว)