Review ล่าสุด

 Search:

Type: Posts; User: Couleurs; Keyword(s):

Search: Search took 0.32 seconds.

  1. เห็นด้วยครับ...

    เห็นด้วยครับ เพราะทุกวันนี้ผมยังนั่งดูรูปเสียๆอยู่ ดูเพื่อหาข้อผิดพลาดหรือภาพขาดอะไร และรู้ตัวว่าต้องหาเวลาไปฝึกถ่ายรูปให้มากกว่านี้เพื่อคราวหน้าจะได้ไม่พลาดอีก ขอบคุณ คุณ Reawat...
  2. โดนไปเหมือนกัน รูปเสียเพียบ เป็นฐานแรกด้วย...

    โดนไปเหมือนกัน รูปเสียเพียบ เป็นฐานแรกด้วย ตั้งตัวไม่ทันเลยเรา
    :knock:
Results 1 to 2 of 2