เยี่ยมจริง ๆ ครับ ดูน่าสนุกดี นี่แหล่ะคือการถ่ายภาพ จริง ๆ ไม่ใช่สักแต่กดเหมือนพี่ที่ผมนับถือซึ่งล่วงลับไปแล้วเคยกล่าวไว้ ขอบคุณครับ