ฐานนี้ทรยศจริง ๆ

ขอบคุณมาก ๆ สำหรับคำแนะนำนะครับ

แล้วจะนำไปปรับปรุง เพื่องานหน้าจะได้ดีขึ้นครับ


เอกสาร อ่านประกอบ ฐานทรยศ มีประโยชน์กับผมและเพื่อน ๆ มาก ๆ ครับ