น้า reawat วางยาได้เนียนมากครับ
มีแต่คนส่ายหัวบอกถ่ายมายังไงก็ไม่สวย
ผมเองยังเสียไปเยอะ แต่ยังพอดึงกลับมาได้อยู่
ถือว่าฐานนี้ผมได้รูปแสงสวยๆมามากพอดู
ฉากหลังดำสนิท ริมไลท์ขึ้นแขนนางแบบ...