คุณ petitel Brawo เลิกเล่น XE2 แล้วหรือครับ หันมาใช้ X100T