ไม่ให้ขายเป็นเรื่องหลัก
ก็ปิดห้องซื้อขายไปสิครับจะได้ไม่ต้องถามกัน