อ่านๆแล้ว ผมว่านิคส์ไทย ยังดีนะครับ ที่รับ service กล้องหิ้ว ทั้งๆที่จะ
ปฎิเสธเลยก็ได้ ตามนโยบายหลักของ Nikon

มีอีกเหตุการณ์นึง ... ถ้าเป็นเป็นนักท่องเที่ยวจากไทย ไปเที่ยวประเทศนึง...