นี่ๆ ป้าโม้โม้...

ถ้าไม่แฟกซ์...
ส่งทางเมล์ได้ป่าว...

พูดเหมือนจะไป...
แต่จริงๆ แล้วสงสัย...