จากที่เคยเกริ่นไปเมื่อเดือนก่อนเรื่อง portrait trip for Soranont หลาย ๆ คนอาจรู้สึกว่าเงียบ ๆ ไป
ระหว่างรอรายละเอียดผมขอมาปล่อยข่าวก่อนก็แล้วกัน

กิจกรรมจะมีในเดือนนี้แน่นอน ...