เวลาถ่ายต่อเนื่องซัก 30 รูป ก็ร้อนครับ ของผม แต่ยังไม่เป็นอะไรนะ