ตามข่าวให้ดีนะครับ
ทริปนี้ให้ระยะเวลาลงชื่อไม่นานด้วยครับ เพราะStaff แต่ล่ะท่านกว่าจะเคลียร์คิวให้ได้ ไม่ง่ายเลยครับ
ดังนั้น ทันทีที่ประกาศทริป ถ้าสมาชิกท่านใดสะดวก รีบลงชื่ออย่างด่วนเลยครับ
...