:<


ถ้าเข้ามาตั้งหน้าตั้งตาจะขายของ สู้อย่าเข้ามาจะดีกว่าครับ


:<