ขอบคุณมากครับ สำหรับการให้ขอมูลเพื่อเป็นวิทยาธารแก่เพื่อนๆครับ