ไปมะริดหน้าฝนนี่แหละครับ สนุกเส้นทาง วิบากเล็กน้อย ต้องไปกับทัวร์ที่เชี่ยวชาญและรอบรู้จริง ๆ แนะนำ AKM Tourism เจ้าของทัวร์เป็น ที่ปรึกษาหอการค้า มะริดครับ บริษัททัวร์อยู่ประจวบ...