น่าจะอัด VDO ให้คนที่พลาดโอกาสได้มีโอกาสได้เรียนบ้างนะ....แอบหวังลึกๆว่า
อาจารย์ทั้ง 2 ท่านและทีมงานจะเห็นใจ :bucha: :bucha::bucha:(ราคาเท่า Course ที่ลงเรียนจริงก็จะซื้อ)