รักนิคอน ให้ซื้อนิกส์ ซ่อมนิกส์ เลนส์นิกส์ อย่าคิดมาก
อย่าซื้อมือสอง อย่าไปเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่น

แล้วจะมีความสุข

สาธุ