เป็นเลนส์ที่อยากได้ แต่ผมถ่ายไม่สวยอะ คงไม่ชนะการประกวด T_T