ไปเยอะๆจะได้มีตัวหารค่าที่พักสิครับ เช่าเป็นหลัง หารแล้วเหลือคนละไม่เท่าไหรเอง