ผมก็ว่ามันติดแดงนิดๆครับ
น่าจะ calibrate จอไม่ตรงครับ