ผมว่าคนที่เที่ยว เสม็ดน้อยลง เพราะ

1.น่าจะอิ่มตัว กับบรรยากาศ เดิมๆแล้ว
2. เกาะล้านมาแรงครับ น้ำใส ดี ถ้าเทียบชลบุรี-ระยอง เกาะล้านน่าจะสวยสุดแล้ว

ผมก็ว่าจะไป เกาะล้านอยู่ ถ้าสนใจ ขอ trip...