2 รูปนี้เก็บมาตอนไปบริจากหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี (D200 + tam 17-50 f 2.8)

1697982034
1697982035

ส่วนรูปนี้มาจาก นครวัด ประเทสกัมพูชาเมื่อปีที่แล้วครับ (D200 +...