ขอแจมด้วยคับ รูปนี้น้องเค้าเหนื่อยจากเล่นน้ำมานั่งพักดูเพื่อนๆ

เขื่อนเชี่ยวหลาน

http://image.free.in.th/z/is/dili1.jpg