Review ล่าสุด

 Search:

Type: Posts; User: newchine; Keyword(s):

Search: Search took 0.00 seconds.

  1. [ขอคำแนะนำ] อยากทราบชนิดของเลนส์ทั่วไปที่ช่างภาพมือสมัครเล่นควรมี

    ตอนนี้ผมใช้ Canon EOS 70D พร้อมเลนส์ 18 - 55 mm IS STM , EF 50 mm f1/8 II
    มีงบประมาณ 18,000 - 20,000 ฿ ขอคำแนะนำในการเลือกซื้อเลนส์ในระยะ 300 mm. ครับ
  2. รู้สึกว่า clarity จะแรงเกือบทุกรูป ได้อารมณ์ดี...

    รู้สึกว่า clarity จะแรงเกือบทุกรูป ได้อารมณ์ดี แต่อาจจะเกินจริงไปหน่อย :thumbup:
Results 1 to 2 of 2