ลบไม่ได้ครับ แก้ไขข้อความได้ภายใน 3 วันครับ ไม่ได้รบกวนครับ:o: ลบกวน :x: