บางครั้ง ภาพขาวดำก็สื่อถึงอารมณ์ ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว