เห็นบรรยายกาศเก่า อยากไปเดินถ่ายรูปมั่งจังครับ ขอบคุณครับสำหรับรูปภาพนำเสนอเรื่องราวครับ