สาย Vlog ไม่ควรพลาด HDMI Clean กันสั่น HYBRID O.I.S. 5แกนเลนซ์ f1.8-4.2 ซุมโหด เลนซ์ 50x เทียบเท่า28-1740 mm เบาหวิว wifi พร้อม มีกล้องคู่ถ่ายตัวเองได้ ส่งภาพจากกล้องมือถึอเข้าจอเล็กได้...