ไม่น่าเท่ากันนะครับ ก็เหมือนเราหมุนซูมที่เลนส์ตัวนึงซูม 35 ตัวนึงซูม 50 แต่เรายืนอยู่ที่เดิมภาพที่ออกมาก็มีอัตราขยายที่ไม่เท่ากันครับ ผมน่าจะเข้าใจถูกนะครับผิดพลาดประการใดขออภัย