ขนาดลูกแอปเปิ้ลบนเซ็นเซอร์จะเท่ากันครับ เช่น อาจจะสูง 2.4 ซม.
ความสูง 2.4 ซม.บนเซ็นเซอร์ทFF คือสูงพอดีกรอปภาพ (ถ้าถ่ายแนวนอน)
แต่ความสูง 2.4 ซม. บน APSC มันสูงเกินกรอปภาพ ทำให้ แอปเปิ้ลแหว่ง...