สมมุติ มีกล้องสองตัว
- 1 Apsc อีก ตัว FF
- ใช่เลนส์ตัวเดียวกัน คือ ef 50
- ยืนที่ระยะเดียวกัน ถ่ายรูป แอปเปิัล
- รูปที่ได้คือ
............................
-ขนาดลูกแอปเปิ้ลจะเท่ากันทั้งสองกล้อง...