ไม่เท่ากันครับ apsc censor ขนาดเล็กกว่าเพราะเป็น crop sensor x1.5 // ส่วน ff นั่นคือ 1.1 เท่ากับว่าเวลาที่คุณเอาเลนส์มาใส่กล้อง apsc มันจะถูกคูณด้วย x1.5 ครับ เช่น ใส่ 50mm ก็จะเป็น 75mm on apsc...