ขาตั้ง 7 โล หัวหนัก 2 โล แล้ว อุปกรถ่วงนี้หนัก 3 โล จะวางกล้อง + เลน ได้ อีกแค่ 2 โลใช่ไหมครับ