ไม่เคยลอง 300 F4 จริงๆเลยตอบไม่ได้ครับ
แต่ผมว่า ภาพจะดีเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างประกอบกัน
เลนส์เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นสำหรับผมครับ

1 ปริมาณแสง
2 ระยะห่าง อย่าถือว่าใช้เทเลแล้วไม่ต้องเข้าใกล้...