จ๊ากกกก เอาเลนส์ตัวละ5หมื่น เทียบกับเลนส์ราคาแสนแปด!
ราคาห่างกัน 4 เท่า แต่เลนส์กว้างกว่ากันแค่ 1 stop คิดว่าอะไรที่ทำให้ราคามันแตกต่างกันได้เพียงนี้หละครับ

16-35 f/2.8L กับ 17-40 f/4L...