ขนาดลูกแอปเปิ้ลใน apsc จะใหญ่กว่า
เพราะ เสมือน​ เอาภาพจาก FF มาตัดบางส่วน (crop) ตรงกลาง แล้วขยายส่วนที่ตัดมานี้ ให้มีขนาดภาพเท่ากับภาพที่ไม่ได้ถูกตัด