ถ้าเอา 2 ไฟล์มาเทียบกัน ขนาดแอปเปิ้ลจะไม่เท่ากันครับ
แต่บนเซ็นเซอร์จะมีขนาดเท่ากัน เหมือนที่ท่านบนบอก