มันก็เข้าแล้วนิครับ
1. ถ้าดูดีๆกระป๋องวางไม่ได้ระนาบ
2. เพราะใช้ 1.8
3. เพราะใช้ 1/15

จะเอาชัวร์ที่สุดก็ล็อกกระจก + กดจากรีโมทครับ ปิดกันสั่นที่เลนส์ด้วยครับ ถ้ายังไม่เข้าอีกก็ไปศูนย์ครับ