เปิดกันสั่น แต่ไม่สั่น ตัวกันสั่นจะทำให้สั่นเองครับ
ลองใหม่ ลองที่แสงเยอะๆ shutter เร็วๆ มีแสงให้ focus เยอะๆ แล้วลองดูว่าคมขึ้นมั้ยครับ