จะขอความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ใช้ Sony A9 หน่อยครับ ผมเป็นมือใหม่ช่วยแนะนำเกี่ยวกับ การใช้งานในเมนูต่างๆ