อยากเห็นผลงานของ Oly 45 F1.2 Pro เทียบกับ Pana Leica 42.5 F1.2
ไม่รู้ว่าเทียบกันได้ไหม ขอบคุณครับ