อยากถามผู้รู้ครับ
ว่าปัจจุบันนี้ถ้าจะขาย Nikon D80 พร้อม Grip จะขายได้ที่ไหน และราคาเหลือเท่าไหร่

ขอขอบคุณผู้รู้ก่อนล่วงหน้าเลยนะครับ