ในความเห็น เลนส์ทั้ง2ตัวก็จัดว่าเป็นตัวโปรและคะแนนดี ในเว็บรีวิวครับ ที่เหลือน่าจะเป็นมุมมองในการถ่ายภาพมากกว่า ส่วนตัวคงเลือก Oly ครับ เพราะ Body เป็น Oly