เพิ่ม Lab Digital อีกร้านละกันครับ
Team colour lab ครับ อยู่ที่ สามย่าน น่ะครับ
ตรงข้่ามกันกับคณะบัญชี จุฬาฯ ครับ
ถ้าโชคดีมีบุญมากหน่อย ก็จะได้พานพบนางฟ้าตัวเป็นๆ เดินไปเดินมาอยู่แถวๆ...