สวัสดีครับ อยากไปเล่นที่สนามจัง แต่อุปกรณ์ยังไม่ครบ