ผมก็ไม่ครบครับ ขาด M4 บอดี้เหล็กแต่งสวยๆ สักกระบอก
ว่าจะสั่งสนับเข่า+ศอก มาใส่ก่อนสักชุดด้วย