เป็น TM M92F CS ครับ เอาใว้โชว์+ซ้อมยิงกระป๋องโค้ก ยามว่างครับ