ก็ไปเล่นลูกสีแล้วไม่ใช่เรอะ :yahoo:

ลืมไปเลยว่ามีหมวดนี้ใน ThaiD ไม่ได้เข้ามานานนนนนนมาก ...อิอิ