มีแบบไม่ต้องโม ก็มีครับ เป็นของมาจากจีน เป็นกีบดอกไม้เลยครับ

ใส่ได้เลยครับ